ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้เองในครัวเรือน

อัพเดท : 09/10/2018 20:27:04, อ่าน : 3,078 , โพสโดย : M Food, หมวดหมู่ สุขภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรของสถาบันฯ ได้เรียนรู้ ลงมือปลูก และบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย

 

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญ จึงต้องมีความปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งความปลอดภัยของอาหารเริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดเลือกวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การขนส่ง ซึ่งต้องมีการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ในปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนเริ่มมีมากขึ้น โดยให้ความสำคัญและใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีต่างๆ แต่การปลูกผักและผลไม้ยังคงมีการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและมีความสวยงามตามที่ตลาดต้องการ ทำให้มีสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ป่วย กรมการแพทย์จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดปลูกผักและผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง  

 

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สบยช. ได้จัดทำโครงการผักปลอดภัยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีขึ้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์  โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรของ สบยช. ปลูกและบริโภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย รวมถึงผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากผ่านการบำบัด โดยฝึกอบรมผู้ป่วยและบุคลากรของ สบยช. ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกผัก ผลไม้ปลอดภัย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จัดให้มีแหล่งปลูกและจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่ของ สบยช. ทั้งนี้โครงการผักปลอดภัยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เน้นการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินงานทุกกระบวนอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้บริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย

 

ขอบคุณที่มา : http://www.thaihealth.or.th สสส.


ป้ายกำกับ : ผักสด กรมการแพทย์
หมวดหมู่ ขั้นตอนการใช้งาน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว บ้านและสวน มาตรฐาน ร้านอาหาร รีวิวร้านอาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร สุขภาพ อาหาร เกษตร เครื่องดื่ม โปรแกรมร้านอาหาร โปรโมชั่น ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่สร้าง : 09/10/2018 20:27:04
โพสโดย : M Food
สร้างสรรค์บทความดี ๆ ด้วยตัวคุณเอง คลิกที่นี่ เพื่อเขียนบทความใหม่ ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกัน
อ่านวิธีลงบทความของคุณได้คลิกที่นี่

บทความสุขภาพที่คุณอาจสนใจ

ข่าวสารอาหาร

อ่านบทความทั้งหมด

ร้านอาหารที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด

© 2023 M Food Service. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com