ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เตรียมวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง

อัพเดท : 28/03/2019 09:14:39, อ่าน : 1,936 , โพสโดย : M Food, หมวดหมู่ สุขภาพ

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เตรียมวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง

         คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 เตรียมวัคซีน 4 ล้านโด๊ส สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง  และ 4 แสนโด๊สให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยง  เร่งรัดการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนทั่วประเทศ เน้นพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

            วันนี้ (27 มีนาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์คลินิก  เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 และให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 มุ่งลดการป่วย การเสียชีวิต และผลกระทบจากการระบาด ด้วย 3 มาตรการสำคัญ คือ การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันตนเอง การให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และการเฝ้าระวังสอบสวนโรค โดยมอบกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง เตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ บุคลากรพร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สื่อสารความเสี่ยง และส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค ประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือป้องกันโรค ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตและจัดหายาต้านไวรัสให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย และมอบกรมประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนทั่วประเทศ เน้นพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่

         นายแพทย์ธวัชกล่าวต่อว่า ปีนี้ได้เตรียมวัคซีน 4 ล้านโด๊สสำหรับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็ก อายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม.  สำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 4 แสนโด๊ส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

       ทั้งนี้ จากการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังมาก โดยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเดินทาง และการรวมตัวของกลุ่มคนหนาแน่น เช่น เรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหาร ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัสจะเสริมการระบาด กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนแล้วยังอาจป่วยได้ โดยข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2562 พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มากขึ้น

ขอบคุณที่มา https://pr.moph.go.th

 


ป้ายกำกับ : โรคไข้หวัดใหญ่ สุขภาพ
หมวดหมู่ ขั้นตอนการใช้งาน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว บ้านและสวน มาตรฐาน ร้านอาหาร รีวิวร้านอาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร สุขภาพ อาหาร เกษตร เครื่องดื่ม โปรแกรมร้านอาหาร โปรโมชั่น ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่สร้าง : 28/03/2019 09:14:39
โพสโดย : M Food
สร้างสรรค์บทความดี ๆ ด้วยตัวคุณเอง คลิกที่นี่ เพื่อเขียนบทความใหม่ ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกัน
อ่านวิธีลงบทความของคุณได้คลิกที่นี่

บทความสุขภาพที่คุณอาจสนใจ

ข่าวสารอาหาร

อ่านบทความทั้งหมด

ร้านอาหารที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด

© 2024 M Food Service. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com